Tensions rise! PROTESTING TO MUNICIPALITY TO PEOPLE WITH BLOOD CLOTS: “PAID clappers”

Posted on February 27, 2013

0Image

Alexander Todorov

At 18 pm about 300 people gathered at another protest in front of Varna Municipality. There is a police presence, vpechatenie doing that today it is not as strong.

There are young people who have identical ednomarkovi clots that choke much of chanting protesters.

An elderly woman told Petel.bg, she heard coming to the square that the same group of young people, most of them with hats and concealed persons are said to have received amounts in the range of 40 to 50 Levs suppression of protesters.

In particular – their demands for the immediate resignation of Mayor Kiril Yordanov. There are cries of “Premium clappers” against these young thrombi. Continued collection of citizens, the majority of new arrivals have developed national flag.

Article taken from: http://petel.bg/NAPREZHENIETO-RASTE–PROTESTIRASHHI-PRED-OBSHHINATA-KAM-MLADEZHI-S-TROMBI–PLATENI-KLAK%60ORI__32876

Александър Тодоров

Към 18 ч. около 300 души са се събрали на поредния протест пред община Варна. Наблюдава се полицейско присъствие, като впечатение прави, че днес то не е толкова засилено.

Има младежи, които разполагат с еднотипни едномаркови тромби, с които заглушават голяма част от скандиранията на протестиращите.

Възрастна жена заяви пред Petel.bg, че е чула идвайки към площада, че същата група от младежи, повечето от които с шапки и прикрити лица, са говорили, че са получили суми от порядъка на 40 до 50 лева за заглушаване на протестиращите.

И по-специално – на техните искания за незабавната оставка на кмета Кирил Йорданов. Има и викове „Платени клакьори” срещу въпросните младежи с тромби. Продължава събирането на гражданите, като голяма част от новопристигащите са развели националния трибагреник.

 Статията взета от: http://petel.bg/NAPREZHENIETO-RASTE–PROTESTIRASHHI-PRED-OBSHHINATA-KAM-MLADEZHI-S-TROMBI–PLATENI-KLAK%60ORI__32876

Posted in: NEWS